Lednings- och signalrådgivning

Beslutsunderlag inom järnvägssignalering baserat på teknisk kunskap, systemförståelse och affärskännedom

Signalprojekt har en lång planeringshorisont och stora investeringar görs långt innan dessa skapar mervärde och inkomster. Signalprojekt innebär också en samverkan mellan flera delsystem och olika aktörer som operatörer, infrastrukturägare, leverantörer och resenärer. Här behövs både domänkunskap och affärsmässig förståelse för att skapa välgrundade strategiska beslut.

Vad vi gör

På vår managementavdelning för lednings- och signalrådgivning arbetar våra vassa och erfarna konsulter som utredare och analytiker inom signalteknik. Vi har bred erfarenhet av samtliga aktörer som påverkas av signalsystemet. Exempel på uppdrag:


 • Lång- och kortsiktig signalstrategi. Teknik och planering, organisation och verksamhet samt kommersiell rådgivning – före, under och efter införande av signalsystem.

 • Ledningssystem för signalsystem. Stödsystem för ledning och styrning av upphandling, genomförande och förvaltning av signalsystem.

 • ERTMS i fordon. Här tittar vi på exempelvis kostnadskalkyler och strategier kring ERTMS-utrustning. Vi går även igenom var utrustningen kan placeras på berörda fordonstyper och vilka lämpliga leverantörer som finns samt planering av införandeprojekt.

 • ERTMS i drift och verkstad.

 • Fordonsstrategi. Fordonsförsörjning, livstidsförlängning, ombordsystem och komponenter.

 • Omvärldsbevakning, Rapportering, bevakning och analys på uppdrag.

Referensuppdrag

 • Infranord, A-Train, Jönköpings Länstrafik, Strukton Rail: Utredningar, ERTMS-införande i fordon

 • SL, Strategisk utveckling: Behovsanalys fordonsförsörjning för SLs fordonsflotta på Roslagsbanan, Saltsjöbanan och tunnelbanan

 • SL: Utredning kring ERTMS i pendeltågsfordon X60/X60A

 • Infranord, A-Train, SL, Jönköpings Länstrafik, Inlandsbanan: Rådgivning, samordning och sammanställning av EU-bidragsansökningar för ERTMS-införande

 • Infranord, SL: Omvärldsbevakning inom signalområdet, analys och rapport

 • Trafikförvaltningen/KTH: Ledning av komplexitet för effektiv trafikstyrning. Samarbete kring upphandling och införande av signalsystem.

Kontakt

John Adolfsson, john.adolfsson@stockholmskonsulterna.se