Tester, simuleringar och projektledning.
För effektiv skandinavisk järnväg och industriella processer.

Stockholmskonsulterna och våra tjänsteprodukter

REVOLUTIONERANDE TEKNIKSTEG I ALLA BRANSCHER OCH MED HELHETSSYN PÅ RESULTATET

Vi är kända för våra bidrag till järnvägens nya signalsystem ERTMS, som ska underlätta gränsöverskridande järnvägstrafik inom Europa. Erfarenheterna från sådana tekniskt kvalificerade uppdrag är tillämpliga för revolutionerande tekniksteg även inom andra branscher. För ny teknik kartlägger vi alla aspekter på vad den innebär för alla delar av en verksamhet.

Stockholmskonsulterna förstärker sin ledningsstruktur

Stockholmskonsulterna förstärker sin ledningsstruktur. Mats Boman tillträder som ny VD medan den tidigare VD:n John Adolfsson kommer att arbeta med långsiktig strategisk utveckling.

Mats Boman har en tidigare bakgrund från ledande positioner inom produkt- och tjänsteförsäljning på Prover Technology, och senast som egenföretagare inom järnväg.

"Jag ser en stor potential i Stockholmskonsulterna. Företaget har både bred och djup kompetens inom signalområdet samt ett modernt och kreativt tänkande för att utveckla svensk järnväg. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen för att få ännu mer genomslag på järnvägsmarknaden i Sverige och internationellt. Järnvägen står inför ett teknikskifte både på mark- och ombordsidan där en ny generation system och människor tar över. Här behövs ett systemeringsinriktat tänkande för att effektivisera och förenkla uppgraderingen av järnvägen. Stockholmskonsulterna kommer att bidra i detta generationsskifte" säger Mats Boman.

Avgående VD:n och en av grundarna till Stockholmskonsulterna John Adolfsson fördjupar sitt engagemang inom strategisk utveckling.

"Efter att ha byggt upp och etablerat företaget i en ledande position inom ERTMS och signalsystem på den svenska marknaden är vi nu i ett läge där det är passande och känns naturligt att förnya ledarskapet i företaget. Jag kommer fortsättningsvis att arbeta mer strategiskt kring hur vi kan utveckla vårt erbjudande till kunder. Vi vill skapa en attraktiv tjänste- och produktportfölj som moderniserar och effektiviserar svensk järnväg. Det ska bli inspirerande att arbeta nära Mats som kompletterar oss med sitt kunnande på marksidan och inom produktförsäljning. Sedan tidigare är vi starka på ombordsidan och tjänsteförsäljning" säger John Adolfsson.

Mats tillträdde sin roll den 15 augusti.

Kontakt

Mats Boman, VD och försäljningsansvarig, 070-370 95 85,mats.boman@stockholmskonsulterna.se

John Adolfsson, styrelseordförande och strategisk utveckling, 070-830 52 18,john.adolfsson@stockholmskonsulterna.se

Magnus Lille's picture

Magnus Lille

Ekonomi och administration

2016-08-22 15:01, Stockholm

  • Utrustning av flest fordon

    Stockholmskonsulterna har varit med och infört ERTMS i omkring 100 stycken av dessa nu cirka 140 lok, motorvagnar och arbetsfordon som har utrustats för den svenska marknaden.

  • Effektivare test & driftsättning

    Verktyget ERTMS CamCorder möjliggör 90 % snabbare analys vid driftsättning av ERTMS-infrastruktur, samt möjliggör30% fler utförda tester vid driftsättning.

Vi är exklusiv agent för ERTMS Solutions i Norden och Baltikum

Projekt & referenser

SKICKLIGA MEDARBETARE, ENGAGEMANG OCH INNOVATIONSFÖRMÅGA ÄR BARA ORD SÅ LÄNGE DE INTE OMSÄTTS I LYCKOSAMMA PROJEKT.

  • Införande av ETCS: Affärsverket Statens Järnvägar