Tester, simuleringar och projektledning.
För effektiv skandinavisk järnväg och industriella processer.

Stockholmskonsulterna och våra tjänsteprodukter

REVOLUTIONERANDE TEKNIKSTEG I ALLA BRANSCHER OCH MED HELHETSSYN PÅ RESULTATET

Vi är kända för våra bidrag till järnvägens nya signalsystem ERTMS, som ska underlätta gränsöverskridande järnvägstrafik inom Europa. Erfarenheterna från sådana tekniskt kvalificerade uppdrag är tillämpliga för revolutionerande tekniksteg även inom andra branscher. För ny teknik kartlägger vi alla aspekter på vad den innebär för alla delar av en verksamhet.

Per Börjel utses till affärsområdeschef för ERTMS

Stockholmskonsulterna utser Per Börjel till affärsområdeschef för ERTMS. Per har sedan 2012 haft ledande befattningar i projekt som rör införande av ERTMS och signalsystem i Sverige samt har för kunds räkning arbetat med strategiska frågor såsom upphandling, kravställning och godkännanden av system för ERTMS och järnväg.

I Sverige, Skandinavien och övriga Europa pågår en omfattande utrullning av nya signalsystem i enlighet med ett europeiskt gemensam överenskommen standard som kallas för ERTMS.

Stockholmskonsulterna har sedan starten 2009 varit djupt engagerade kring införande av ERTMS i Sverige. Vi har för våra kunders räkning arbetat i flertalet projekt som rör införande av ERTMS i marksystem men även på fordonssidan där vi har infört ERTMS i mer är 70 procent av den fordonsflotta som har ERTMS fram tills idag.

“Det är en viktig och strategiskt satsning från vår sida att utse Per till affärsområdeschef för ERTMS med syftet att befästa vår ledande position som ERTMS-specialister, vidareutveckla och expandera inom området. Per kommer också att ingå företagets ledningsgrupp” säger Mats Boman, VD på Stockholmskonsulterna.

Per Börjel har lång erfarenhet av ERTMS och signalsystem där han varit ledande i standardiseringsfrågor kring ERTMS på europeisk nivå. Per har även under lång tid arbetat med upphandlings- och anbudsfrågor rörande signalsystem i sverige och internationellt. Senaste uppdragen har handlat om att projektleda införandet av signalsystem för mark samt på nära håll driva och utveckla en effektiv process för införande av ERTMS i fordon, en process som sänker kostnaderna kraftigt och samtidigt halverar tiden för ibruktagning.

“Jag ser fram emot mitt nya uppdrag där jag kommer att leda och driva företagets aktiviteter inom ERTMS. Det är en spännande utmaning att få utveckla företagets erbjudanden och tjänsteprodukter, vara engagerad i försäljningsaktiviteter samt driva strategiska projekt. I förlängningen hoppas jag därigenom inte bara bidra till företagets tillväxt utan också till ett effektivare införande av ERTMS i Sverige ”, säger Per Börjel.

Per tillträdde sin tjänst den 1 juli i år.

Kontaktpersoner

Mats Boman, VD

mats.boman@stockholmskonsulterna.se

070 370 95 85

Per Börjel, Affärsområdeschef ERTMS

per.borjel@stockholmskonsulterna.se

070 670 81 37

Mats Boman's picture

Mats Boman

2017-08-21 11:01, Stockholm

  • Utrustning av flest fordon

    Stockholmskonsulterna har varit med och infört ERTMS i omkring 100 stycken av dessa nu cirka 140 lok, motorvagnar och arbetsfordon som har utrustats för den svenska marknaden.

  • Effektivare test & driftsättning

    Verktyget ERTMS CamCorder möjliggör 90 % snabbare analys vid driftsättning av ERTMS-infrastruktur, samt möjliggör30% fler utförda tester vid driftsättning.

Vi är exklusiv agent för ERTMS Solutions i Norden och Baltikum

Projekt & referenser

SKICKLIGA MEDARBETARE, ENGAGEMANG OCH INNOVATIONSFÖRMÅGA ÄR BARA ORD SÅ LÄNGE DE INTE OMSÄTTS I LYCKOSAMMA PROJEKT.

  • Införande av ETCS: Affärsverket Statens Järnvägar